The American Scottish Gaelic Society

Latha Chaluim Chille / Colmcille’s Day

| | Uncategorized

Gàidhlig/Gaelic (English below)

Thigibh do Latha Chaluim Chille, tachartas le ACGA (An Comunn Gàidhealach Aimeireaganach) airson prìomh-naomh na Gàidhealtachd a chuimhneachadh!

Càite:

Air loidhne, leis a’ cheangal a leanas:

Aonaich Zoom Meeting:

https://us02web.zoom.us/j/81250324133?pwd=HK6HF9vVtRhxpmLyeHSSk6QXSdhbQS.1

Àireamh na coinneimh: 812 5032 4133

Facal faire: Beannachd

Cuine:

DiSathairne, 11 an Òig-mhìos

3f ann an Carolàin a Tuath, 4f ann an Alba Nuaidh, agus 8f ann an Alba fhèin

Dè agus Cò:

Bidh òraidean eachdraidheil ri fhaighinn ...Leugh Tuilleadh