The American Scottish Gaelic Society

The Kirkin’ o’ the Tartans

| | Intermediate

The “Kirkin’ o’ the Tartans” is a ceremony, usually but not always part of a church service, in which God’s blessing is sought for the tartans worn by the Scots. This “tradition” appears to have begun in World War II as a Scottish-American event, though it has now spread to many parts of the Scots’ world. The history is interesting, and there are at least ...Read More

The American Scottish Gaelic Society

Cha Bu Mhiste Sinn Leabhar Na Trì (ANA Winter 2013)

| | Reprints

In our fourth reprint, Cam MacRae talks about Graphic Novels.

A bheil sibh measail air nobhailean grafaigeach? Nuair a thòisich leabhraichean grafaigeach a’ nochdadh air sgeilpichean an leabharlainn anns an robh mi ag obair mu dheich bliadhna air ais, cha robh ùidh agam annta idir. Uill, bha mi air Maus a leughadh, gu cinnteach, ach bha an còrr airson na cloinne, nach robh? O, bha gu ...

Read More