The American Scottish Gaelic Society

Fàilte gu Guth nan Gàidheal!

| | Advanced, Beginner, Intermediate

Fàilte gu Guth nan Gàidheal!

’S e Guth nan Gàidheal (GnG) earrann-phrògramaidh Eadar-lìn anns a’ Ghàidhlig agus anns a’ Bheurla ag amas air cànan nan Gàidheal agus an dualchas ceangailte ris a bhrosnachadh.

Tha An Comunn Gàidhealach Ameireaganach (ACGA) na goistidh airson an earann-phrògramaidh seo còmhla ri buidheann rèidio Eadar-lìn Hard To Port (HTPR) ann am Baltimore. Bidh HTPR ga sgaoileadh mar phàirt den chlàr abhaisteach aca.

Thèid ...

Read More
The American Scottish Gaelic Society

A’ Tilleadh a Thiriodh (from ANA Summer 2013)

| | Reprints

For our first reprint of 2015 from our Quarterly members e-zine “An Naidheachd Againne”, we get a glimpse into how busy Rhoda Meek has been since moving back to her family’s croft on Tiree…

“On a bha mi beag bìodach, b’ e mo mhiann fuireach ann an Tiriodh. Rugadh agus thogadh mi ann an Dùn Èideann. Chaidh mi tro Fhoghlam Gàidhlig ann an Dùn Èideann agus ...Read More