The American Scottish Gaelic Society

Get ready for Grandfather Mountain Gaelic Song and Language Week 2016!

| | Events, Gaelic Week @ GFM

When? July 3rd through July 8th, 2016

Where? Lees-McRae College in Banner Elk, NC.

What? From Sunday to Friday the sounds of Gaelic, the first language of the Scots, will resound in the mountains of North Carolina. Songs, stories, jokes, and fun galore!

Who? You! Absolute beginners to fluent speakers are welcome. Our experienced teachers come from Scotland and from New Scotland (Alba Nuadh, also known as Nova ...

Read More
The American Scottish Gaelic Society

Gaels Jam 2015

| | Events

Jam nan Gàidheal 2015

Thig Gàidheil na h-Albann Nuaidhe de gach aois cruinn còmhla ann am Màbu, Ceap Breatainn fad còig latha sa Chèitean seo tighinn, agus obraichidh iad còmhla gus cànan is cultar nan Gàidheal ann an Albainn Nuaidh a neartachadh. Bidh deagh chòmhradh agus spòrs gu leòr ann, agus fàsaidh an fheadhainn a bhios ann eòlach air a chèile agus air a’ choimhearsnachd às ...

Read More